асабовыя займеннікі
personal pronouns - pronoms personnels

Беларуская English français
я   I je
ты   you tu
ён  
яна
he
she
il
elle
мы   we nous
вы   you vous
яны they ils
elles


possessive - possessif

Беларуская English français
мой   my mon
твой   your ton
яго
яе
his
her
son
наш   our notre
ваш   your votre
іх their leur


свой   ones' own