лік   number - nombre

Беларуская English français
0 нуль   zero zéro
1 адзін / адна one un / une
2 два   / дзве two deux
3 тры   three trois
4 чатыры   four quatre
5 пяць   five cinq
6 шэсць six "
7 сем   seven sept
8 восем eight huit
9 дзевяць   nine neuf
10 дзесяць ten dix


Беларуская
11 адзiнаццацъ
12 дванаццацъ
13 трынаццацъ
14 чaтырнаццацъ
15 пятнаццацъ
16 шаснаццацъ
17 семнаццачъ
18 васемнаццацъ
19 дзевятнаццацъ
Беларуская
20 дваццацъ
30 трыццацъ
40 сорак
50 пяцъдзесят
60 шэсцъдзесят
70 семдзесят
80 восемдзесят
90 дзевяноста


Беларуская English français
100 сто   hundred cent
1 000 тысяча   thousand mille
1 000
000
мільён million "
1 000
000
000
мільярд billion milliard


Беларуская English français
1o першы   first premier
2o другі   second deuxième
3o трэці third troisième
наступны next prochain, suivant
апошні last dernier


Беларуская English français
1/2 адна другая частка,
палова  
half demi, moitié
1/3 адна трэцяя частка,
трэць
third tiers
1/4 адна чацьвертая частка,
чвэрць  
quarter quart
% адсотак  , працэнт   percent pourcent, le pourcentage
калькулятар calculator la calculatrice