зiмa - winter - l'hiver

месяц   month - mois

Беларуская English français
Студзень   January janvier
Люты   February février
Сакавік   March mars
Красавік April avril
Травень   , Май   May mai
Чэрвень   June juin
Ліпень   July juillet
Жнівень   August août
Верасень   September septembre
Кастрычнік   October octobre
Лістапад   November novembre
Снежань   December décembre

пара года
season - saison

Беларуская English français
Вясна   Spring le printemps
Лета   Summer l'été
Восень   Autumn, (Fall) l'automne
Зіма   Winter l'hiver