геаграфія - geography - la géographie

Беларуская English français
геаграфічная карта  ,
мапа  
map la carte géographique
мяжа / межы boundary, frontier(s) frontière(s)
сцяг / сцягі flag(s) drapeau(x)
краіна   / краіны,
край   [poetic]
country / countries le/les pays
сталіца   capital (city) la capitale
горад   town, city la ville
Беларуская мова   Belarusian language la langue biélorusse
Беларусь Belarus la Biélorussie
(Горад) Мінск Minsk "
Расія Russia la Russie
Украіна l'Ukraine
Французская мова French language la langue française
Францыя la France
(Горад) Парыж Paris
прэзідэнт president le président
урад government le gouvernement
прэм'ер-міністр
міністры
prime minister
ministers
le premier ministre
les ministres
перакладчык translator le traducteur


напрамак / напрамкi - direction(s)

Беларуская English français
Поўнач   North Nord
Поўдзень   South Sud
Усход   East Est
Захад   West Ouest
компас compass la boussole


месца - location - le lieu

Беларуская English français
на   on sur
у   in
at
dans
à
пад under sous
правы   right droite
левы   left gauche
цэнтр  
сярэдзіна
center
middle
centre
milieu
тут   here ici
там   there là, là-bas
блізкі near près, proche
далёкі far loin, lointain